Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Historia


Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO stanowi samodzielną jednostk organizacyjną. Został utworzony na mocy uchwały nr 263/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałę oraz art.11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z2001r. nr.13 poz.123 ze zm.). Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych.

Siedziba Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO mieści się przy ulicy 17 Stycznia 56A.

COEK STUDIO jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Podstawowym celem COEK STUDIO jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez tworzenie, prowadzenie klubów oraz kół zainteresowań, jak również upowszechnianie, organizowane i promowanie działalności artystyczno-kulturalnej na terenie miasta Ciechanów.

Oferta programowa kierowana jest do mieszkańców Ciechanowa. Znajdują się w niej m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, dziennikarskie oraz ruchowe.

COEK STUDIO organizuje także konkursy, prelekcje, wycieczki, kolonie w mieście, zimowiska oraz wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają miłe a zarazem twórcze, rozwijające intelektualnie, duchowo i fizycznie spędzenie czasu wolnego.