Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Ogłoszenie o naborze wniosków


 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Konkurs Inicjatyw Lokalnych Inicjatywy lokalne - Ciechanowska Kultura +
realizowany w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016
Narodowego Centrum Kultury

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie Inicjatyw Lokalnych Inicjatywy lokalne - Ciechanowska Kultura + realizowanym w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016  Narodowego Centrum Kultury.

Celem Konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy między Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STUDIO a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami Ciechanowa odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.

Przedmiotem Konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu działalności kulturalnej, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, jest autorskim pomysłem wnioskodawcy, przeprowadzonym we współpracy z Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STUDIO. Termin realizacji projektu inicjatywy musi zawierać się w okresie od 31 lipca do 21 listopada 2016r.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Ciechanowa i osób w nim zamieszkujących występujących indywidualnie lub jako organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna.

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO zapewnia przy realizacji projektu inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 złotych. Wnioski na udostępnionym formularzu składać należy drogą pocztową na adres: Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO ul. 17 Stycznia 56a 06-400 Ciechanów bądź osobiście w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej STUDIO w godzinach pracy placówki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 MAJA 2016 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) oraz dostarczyć w formie elektronicznej. Wnioski przyjmowane są od dnia 29 KWIETNIA 2016 roku.

 

Regulamin Konkursu, formularz wniosku do Konkursu, karta oceny i wykaz kosztów kwalifikowalnych znajdują się na stronie

www.coekstudio.pl w zakładce „Kultura+”

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie COEK STUDIO oraz pod numerem telefonu 602773026.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU
FORMULARZ WNIOSKU
WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
KARTA OCENY